Därför är det viktigt att ta bort löven under den milda hösten

by

När hösten kommer är det viktigt att få bort löven från tomen. Detta särskilt under årets milda höst, då igelkottarna riskerar att fara illa.

Vi svenskar har vant oss vid att sommaren tar slut någon gång i skiftet mellan augusti och september, och att hösten i stället tar över. Men i år har höstmånaderna varit särskilt milda, och i delar av landet fått man fått vänta rekordlänge på att den meteorologiska hösten ska slå till.

Enligt SMHI:s definition är det höst först när dygnets medeltemperatur legat under tio grader i fem dygn. I delar av Skåne hade dessa krav ännu inte uppfyllts i mitten av november. Trots att löven gulnat sedan länge räknades det alltså fortsatt vara sommar i landets sydligaste delar.

Få en välmående tomt med en lövblås

För den som bor i hus eller har en tomt förknippas hösten, förutom mörkare dagar och kallare temperaturer, med höstlöv som lägger sig på gräsmattan. Att få undan dessa med hjälp av en traditionell räfsa är inte bara energikrävande, utan tar också lång tid. Håll rent på tomten med en lövblås – dels för att spara tid och energi, dels för att gynna din tomt.

Att ta bort höstlöven från tomten har nämligen inte bara kosmetisk effekt, det är även viktigt för att den ska leva och frodas. Särskilt viktigt blir det om det regnar eller snöar. Blöta löv som ligger kvar kan innebära att gräsmattan inte får ordentligt med luft, vilket resulterar i att den ruttnar eller möglar. Det är även viktigt att få bort löven från eventuella vinterväxter på tomten, då de annars kan gå samma öde till mötes.

De bortblåsta löven kan dessutom komma till god nytta på tomten. Du kan med fördel samla dem i rabatter, intill krukor med vinterväxter samt under buskar och nyplanterade träd. På så sätt kan löven fungera som skydd och isolering. Detta är särskilt viktigt i södra Sverige, där det inte sällan är mer barmark än snö.

Därför är det viktigt att ta bort löven under den milda hösten

Igelkottar riskerar att svälta ihjäl – hjälp dem att hitta ett bo

Ett annat sätt att använda de bortblåsta löven är att samla dem i små högar, vilket gör att igelkottar enklare kan bygga bo. Särskilt under årets milda höst och vinter är detta av stor vikt, då det ovanligt varma klimatet kan förvirra igelkottarna.

Igelkottar går i ide under vintern, normalt när temperaturer sjunker under tio grader. Men vid varmare väder, som varit fallet i södra Sverige i år, går de inte in i den dvala som de bör. Innan de små djuren går i ide samlar de på sig fett, men om i stället är aktiva under vintern förbränner de energi och resurser. Detta gör att de riskerar att bli utan mat när det väl blir kallt, och att de därför svälter ihjäl.

För att hjälpa igelkottarna när vintern kommer kan du alltså lämna framme lövhögar, gärna på någon avskild plats på tomten. Även kvistar kan hjälpa till, då även detta är ett material som igelkottarna använder vid bobyggandet. På så sätt hjälper du djuret att hitta ett bo över vintern.

Lämna en kommentar