Östersjön har mycket att erbjuda

by

Vi hör många alarmerande rapporter om att det är illa ställt med Östersjön och att djurlivet har det tufft. Det stämmer till stor del då Östersjön räknas som ett av världens mest förorenade vatten. Det är främst övergödning och överfiskning som är problemet men Östersjön går definitivt att rädda och det är värt att lägga ner tid på att rädda Östersjön då det är ett väldigt vackert hav. Det har ett unikt ekosystem och den negativa bild som ofta förmedlas om Östersjön är värd att revidera.

Ett grunt hav

Östersjön är inte speciellt djupt. Den djupaste punkten är 459 meter men genomsnittsdjupet på hela djupet är bara 55 meter vilket inte är djupt alls för att vara ett hav i storleken av Östersjön. Östersjöns vatten är så kallat bräckt vatten vilket innebär att det är en blandning av sött och salt. Det är faktiskt världens näst största av brackvattenhav efter det enorma Svarta Havet som också är bräckt vatten. Det begränsade in- och utflödet gör att det tar mellan 20 och 30 år för vattnet i östersjön att bytas ut. Det ger andra förutsättningar för livet i Östersjön och generellt sett så går det att säga att djuren i Östersjön inte blir fullt så stora som på andra håll i världen. Det finns även djurarter som bara finns i Östersjön, så kallade endemiska arter. Ett exempel är Östersjöflundran som bara går att hitta i Östersjön.

Stora möjligheter

Ett hav ger stora möjligheter till många olika saker. Dels går det att fiska såklart och dels är skärgården något som är populärt bland många människor. Längs med Östersjön finns det fina skärgårdar i bland annat Stockholm- och Blekingeregionen. Skärgårdarna är mycket uppskattade platser på sommaren för personer med båt som kan åka runt bland de små öarna.

Vad krävs för bättre hav?

För att rädda Östersjön och göra det till ett än mer levande hav krävs det att vi människor tar vårt ansvar. Dels behöver den industriella fiskeindustrin regleras så att fiskarna har en chans att återhämta sig då överfiskning är ett reellt problem i Östersjön. Det behövs fler reningsverk och det är något som Sverige har jobbat hårt för att se till att det händer. Vi måste sluta att släppa ut miljögifter i Östersjön, något som görs alldeles för mycket. Det är till stor del från fartyg som dessa gifter släpps ut och hårdare krav på miljövänligare fartyg är ett måste för att rädda Östersjön.