Vad är svartmögel – agera i tid

by

Svartmögel är en farlig mögelsort som måste åtgärdas snabbt om det uppkommer i ditt hem. Många vet dock inte om att de har svartmögel i sitt hem, vilket kan leda till hälsoproblem och skador i ditt hem.

Svartmögel bildas

Svartmögel bildas i fuktiga miljöer. Det är vanligt förekommande i källare, i vindsutrymmen och i våtutrymmen. Utrymmen som har dålig ventilation och är igenstängda har en ökad risk för svartmögel. Svartmögel visar sig ofta i en rund formation av svarta prickar som en svart beläggning. Om luftfuktigheten är väldigt hög i ditt hem kan även svartmögel uppstå på fasader, väggar och tapeter. Svartmögel finns i flera olika sorter, några vanligt förekommande är Aspergillus, Penicillum, Cladosporium och Stachybotrys.

Hitta svartmögel

Många har svartmögel i sina hem utan att de vet om det. Mögelangrepp kan vara synligt för ögat, men även dolt. Mögel kan visa sig genom små fläckar i färgerna gul, vit, brun, grön eller svart. Du kan även märka av svartmögel genom olika symptom som svartmögel kan orsaka.
Det går att beställa ett mögeltest som hjälper dig ta reda på om du har mögel i ditt hem. För mögel som kan ses med blotta ögat görs ett yt-test, där ytan skrapas med en tops. Om du istället känner symptom av mögel behövs ett lufttest eller en så kallad ”DNA analys” för att se om det finns några dolda mögelangrepp i ditt hem. De sistnämnda testerna är lite mer avancerade och kan ge dig svar på vilken mögelsort du har i ditt hem, samt hur omfattande angreppet är.
Ett svartmögeltest är den enklaste metoden för att upptäcka mögelangrepp i ditt hem. Om du väljer att göra ett mögeltest går det att upptäcka svartmögel i god tid och därmed förebygga större skador i ditt hem samt mer omfattande hälsorisker. Det går bra att utföra testet själv i ditt hem, men det kan vara bra att ta hjälp att analysera resultatet om du inte känner dig bekväm med att göra detta själv.

Åtgärda svartmögel

Det finns ett stort utbud av produkter som kan användas för att ta bort svartmögel. Det finns även andra metoder som kan användas för att ta bort svartmögel som inkluderar vanliga produkter som de flesta har i sitt hem. Ättika är en produkt som har många användningsområden, bland annat för att ta bort svartmögel. Ättikan kan blandas med vatten och sprutas på det angripna området. Citronsyra sägs även ha samma effekt. Bikarbonat kan även användas för att ta bort svartmögel. Bikarbonaten blandas på samma sätt som ättikan med vatten. När vattnet och bikarbonaten blandas bildas en pasta som placeras på det angripna området.

Förbygga svartmögel

Trots att det finns lösningar om du upptäcker svartmögel i ditt hem, är det bra att ta reda på orsaken till problemet. Även om svartmöglet försvinner kan det komma tillbaka om förutsättningarna inte förändras. Därför är det viktigt att ha koll om svartmögel uppstår och smart att förebygga att det uppkommer igen. Se över ventilationen och håll noga koll på utsatta områden. Svartmögel är farligt men behöver inte vara svårt att få bukt med om du använder rätt metoder!

Lämna en kommentar