Vilka är de fem världshaven?

by

Vilka är de fem världshaven? – Finns det fem hav? Finns det fyra oceaner? Eller finns det bara ett hav?

Vatten upptar 71 % av jordens yta. Med tiden har antalet oceaner utvecklats från en enda vattenkropp till något annat.
Men det beror verkligen på var du kommer ifrån om du inser att det finns ett femte hav.
Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen, Arktiska oceanen… och Södra oceanen som ligger utanför Antarktis kust.
Idag listar vi de fem största oceanerna i världen och utvecklingen av fem oceaner på jorden.

1. Stilla havet

Stilla havet är det största havet som täcker mer än 30 % av jorden. Detta är nära hälften av vattnet på jorden. Det berör den amerikanska västkustens gräns tillsammans med östra Asien och Australien. Ekvatorn delar Stilla havet i två separata delar – norra Stilla havet och södra Stilla havet. Stilla havet betyder ”fredlig” på latin. Den har de djupaste diken med ett genomsnittligt djup på 3800 meter.

2. Atlanten

Atlanten ligger mellan kontinenterna Amerika och Europa/Afrika. Atlanten är det näst största och salthaltigaste havet i världen. Det liknar en S-form mellan Amerika, Europa och Afrika. ”Atlanten” har sitt ursprung i den grekiska guden ”Atlas” som bar himlen i evighet. Havets botten består av den mellanatlantiska ryggen. Denna undervattensbergskedja sträcker sig hela vägen från Island till 58 grader sydlig latitud. Den är en del av världens längsta bergskedja. Vikingarna, portugiserna och Christopher Columbus har utforskat Atlanten i stor utsträckning. På samma sätt används den än i dag för handelsvägar som den transatlantiska handelsvägen.

3. Indiska oceanen

Indiska oceanen är det tredje största havet som omger en tätbefolkad region. Det innehåller ytterligare 20 procent av vattnet på jordens yta. Det gränsar till Indien i norr, Östafrika, Australien och Södra oceanen. På grund av den högre vattentemperaturen har det ett begränsat marint liv. Sedan omkring 800 e.Kr. har Indiska oceanen spelat en viktig roll för handeln. I århundraden har navigatörer seglat längs de stora havsströmmarna för att hitta transportvägar. Den avgränsas av 4 tektoniska plattgränser och kan inkludera ytterligare en plattgräns. Det är det geologiskt sett yngsta av de fem haven med spridningsryggar vid divergerande platta gränser.

4. Södra oceanen

År 2000 var Södra oceanen det nyaste havet som erkändes av Internationella hydrografiska organisationen. Det gränsar till Antarktis i sin helhet. När det gäller storlek är det det fjärde största med 20 327 000 kvadratkilometer. Det sträcker sig ut till 60 grader sydlig latitud. Det är en extrem miljö och är det minst kända av de fem haven. Detta beror på att det är outforskat, ligger långt från befolkade områden och har ett strängt klimat. Trots att Södra oceanen är outforskad är cirka 80 % av alla världens hav outforskade. Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra när det gäller utforskning av haven.

5. Arktiska oceanen

Arktiska oceanen är världens minsta och grundaste hav av alla fem hav. Vidare är det det kallaste och minst salta havet. I storlek är Arktiska oceanen ungefär lika stor som Ryssland. Eftersom det ligger vid Nordpolen har Arktiska oceanen polaris. Men under årens lopp har glaciärerna smält vilket hotar havsnivåerna att stiga. Trots att IHO erkänner det som ”Norra ishavet” kallar vissa oceanografer det fortfarande för ”Norra ishavet”. Arktiska oceanen är den mest artrika när det gäller fiskarter. Det finns en stor variation av marina arter inklusive valar, maneter osv. Men på grund av de kyliga temperaturerna har den lite växtliv. Detta gör det till ett av de mest ömtåliga ekosystemen på planeten.

Segla i de fem haven

Förutom oceaner har jorden även hav. Men det finns mycket mer än 7. Haven är omgivna av kontinenter. Till exempel omger kontinenterna Europa, Afrika och Asien Medelhavet.

Vatten täcker ungefär 71 procent av jordens yta. Men det finns mycket okänt om våra hav.

Lämna en kommentar