Funderingar vid köp av ekolod till fritidsbåten

by

Oavsett om du är glad amatör eller professionell yrkesfiskare så kommer en dag då behovet av ett ekolod infinner sig. Det kan vara ditt första ekolod eller ersättare till ett äldre. Ett ekolod är en bra investering för båtägaren även om fiske inte är en del av båtintresset, man får god hjälp att hålla koll på djup och höjer där med säkerheten enormt. I den här artikeln reder vi ut några funderingar och frågeställningar som finns inför ditt köp av ekolod!

Olika typer ekolod

Givetvis finns det en mängd olika sorters ekolod och det finns såklart olika prisklasser eller funktioner. Men för att börja i rätt ände om vilket ekolod just du behöver så gör vi en grundsortering om just vilka grundalternativ som finns.

Det traditionella ekolodet

En ekolodstyp som idag är ganska standard i de flesta utrustade båtar eller vattenfarkoster. Den här typen av ekolod är det som namngett ekolodet, med hjälp av en ekofrekvens mäter man vattendjupet under båten och får då en uppfattning om hur ”terrängen” ser ut i vattnet.

Down Scan Image-ekolod

Ett av de allt mer omtyckta och framförallt modernare varianten av ekolod förkortas DSI, alltså Down Scan Image, tekniken i dessa ekolod ger en avsevärt tydligare bild än de traditionella. Det kallas ofta lite slarvigt för foto-ekolod just för att egenskaperna är liknande hos en kamera under havsytan.

Det sidoseende ekoloodet

Det så kallat sidooseende ekoloden använder samma teknik som i DSI-ekoloden men används lite annorlunda. Som namnet antyder ”ser” ekolodet åt sidorna, det vill säga att man lodar horisontellt istället. Det är en av de mer populära typerna av ekolod idag och används frekvent av både fritids- och yrkesfiskare eller båtförare.

Tekniken bakom ekolod och användningsområden

CHIRP, eller egentligen Compressed High Intensity Radar Pulse, är en teknik där flera frekvenser avges på samma gång från ekolodet, det ger en tydlig bild av botten, fiskar eller grynnor. Den här tekniken finns i flera olika typer av ekolod, bland annat i flera varianter av de traditionella men också hos DSI-ekolod.

Anledningen till varför du behöver ett ekolod i din båt kan vara flera. Men den främsta anledningen är faktiskt inte fisket utan säkerheten. Med ett ekolod skapar du dig en uppfattning om hur området runtomkring eller under båten ser ut, det hjälper dig att fatta viktiga beslut som båtförare. Framförallt om du vistas i, för dig, okända eller oprövade vatten kan det vara av nytta.

Givetvis är användandet stort hos fiskare, ett ekolod kan hjälpa en fiskare att identifiera fiskstim och hitta områden där fiskar rör sig frekvent. Med hjälp av ett ekolod får man en tydlig bild av vad som försiggår under vattenytan vilket är till stor nytta när man är ute efter storfångsten.

Hur ska man tänka när man väljer ekolod?

Det kan såklart vara svårt att navigera bland tekniska begrepp och stort skiftande prisklasser. Det viktigaste man ska ha med sig inför valet av ekolod är hur ens behov ser ut.

Kommer man att använda ekolodet ofta, fler än ett par gånger i månaden, så avgör det kanske vilken prestanda och precision man ska sikta på.

Är man ute efter ett ekolod för enstaka turer med båt eller kanske kajak så duger det oftast med ett enklare ekolod utan allt för avancerade funktioner.

För dig som fiskare har behovet en annan natur, det kanske är viktigare att kunna se och följa fiskstim runt båten varför ett DSI-ekolod då är att föredra framför ett traditionellt. Är du yrkesverksam båtförare kan det ställas högre krav på säkerheten ombord varför ett mer avancerat ekolod förmodligen är att rekommendera.