Tomt: Gloruddsvägen 25 – – Ungefär 50 m till havet

by

Utgångspris: 11 900 000 kr

Ungefär 50 m till havet

Se slutpris

Via vacker smidesgrind nås strandfastigheten som den första och största av fyra fastigheter inom detta unika och exklusiva ”Gated community” belägen på fina Glorudden på Öbolandet i Trosa, omgärdad av vatten med två långa strandlinjer! Området ligger mycket privat och avskilt med en vändplan utanför det privata området, som endast består av fyra fastigheter. Udden är omgärdat av inloppet till Trosa, en skyddad vik samt vackert smidesstaket och smidesgrind, som manövrers enkelt via mobilen. Den privata udden har direkt närhet in till centrala Trosa och nära till Stockholm, både land- och sjövägen! Den stora byggklara strandtomten, ca 4 050 kvm (enligt fastighetsutdrag), sträcker sig rakt över udden med två fina strandlinjer, totalt ca 90 m. Varav en härligt lång sandstrand (ca 45 m) med liten flytbrygga i sydvästläge mot farleden in mot Trosa samt ett stort bryggdäck i nordväst, i den skyddande viken. Solen når över tomten hela dagen och har en fantastisk kvällssol, bl. a vid bryggdäcket. Fastigheten gränsar endast mot en granne i väster samt kommunens allmänning i öster (utanför smidesstaketet). Tomten är byggklar med markarbetet utfört samt framdragen el och va finns vid byggplats, som ligger på högsta punkt på uddens berg. Från den tänkta byggplatsen, där det idag finns en isolerad friggebod med el och värme, redskapsbod och isolerad teknikbod, är det en magisk sjöutsikt redan idag. Med den generösa byggrätten kan här skapas ett större hus vilket sannolikt skulle skapa än sagolikare utsikt och ljus! Ägaren har under åren låtit utföra ett omfattande markarbete, bl. a utfyllnad av marken, anläggning av bryggdäck, strand och gräsytor. Alla anslutningar såsom el, vatten och avlopp är framdragna till byggplatsen. Fiber finns för anslutning vid tomtgränsen (rör för fibern är framdraget till byggplatsen). El och vatten är draget till bryggdäcket, där det också finns en utedusch samt vatten är draget ner till flytbryggan på stranden. Enastående läge – en fastighet att uppleva på plats! För mer information om den generösa byggrätten (bl. a två bostadshus), se planbestämmelserna under rubriken ”dokument och länkar”

 

Karta för Gloruddsvägen 25

https://www.hemnet.se/bostad/tomt-obolandet-trosa-kommun-gloruddsvagen-25-20093395

Lämna en kommentar