Tomt Saturnusringen 6A –

by

Utgångspris: Pris saknas

Ungefär 50 m till havet

Nu ges tillfälle att förvärva en sjönära fastighet med möjlighet att bygga stort. Tomten om 904 kvm medger byggrätt för huvudbyggnad och en komplementbyggnad som tillsammans högst får uppta en femtedel av tomtarealen. Huvudbyggnaden får uppföras i två våningsplan, vilket ger totalt 361 kvm BTA (bruttoarea). Högsta tillåtna byggnadshöjd anges till 7,2 meter för huvudbyggnad och 3,0 meter för komplementbyggnad.

Kuperad trädgårdstomt med stor potential.

Attraktivt läge i området med närhet till såväl havet som kommunikationer och service.

Pris på förfrågan!

 

Karta för Saturnusringen 6A

https://www.hemnet.se/bostad/tomt-kappala-lidingo-kommun-saturnusringen-6a-17275309