Tomt Tranarövägen 44 –

by

Utgångspris: 2 200 000 kr

Ungefär 50 m till havet

Fastigheten är bebyggd med en garagebyggnad. Den är byggd utan bygglov med efter beslut av Värmdökommun preskriberades ärendet 2016. Byggrätten medger huvudbyggnad i ett plan om maximalt 60 m² samt komplementbyggnad om 40 m². På tomten finns störredelen av en tennisbana. Tennisbanan går även in på grannfastigheten Värmdö Barnviksnäs 1:131 (F-1153-20).

 

Karta för Tranarövägen 44

https://www.hemnet.se/bostad/tomt-0rum-varmdo-kommun-tranarovagen-44-17281815