Fritidshus: Skogsvägen 11 – 4 rum – Ungefär 50 m till havet

by

Utgångspris: 5 500 000 kr

Ungefär 50 m till havet

Se slutpris

Strand- och skogstomt om 4107 kvm i sluttande norrläge vid Rindösundet. Fritidshus byggt 1909 i 1½ plan med mycket stort renoveringsbehov då den varit obebodd under lång tid. Strandskydd råder, se info nedan från Vaxholms stad. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Avlopp saknas. Grävd brunn finns. Se info nedan beträffande möjlighet till sommarvatten. Planerna för kommunalt VA ligger långt fram i tiden. Fastigheten säljs i befintligt skick och med friskrivningsklausul. Det kommer inte att utföras någon avflyttningsstädning. Svar från Vaxholms stad gällande frågor om bygglov samt strandskydd: ”Rindö 2:26 Strandskyddsenheten har svarat på fråga från mäklare Lars Henning via samtal 2023-05-05. • Strandskydd råder på hela fastigheten (utom de sista 10 metrarna av fastigheten i södra änden). • Strandskyddsdispens KRÄVS för SAMTLIGA åtgärder på fastigheten – både på land och i vatten. Undantag för dispens – Dispens krävs INTE vid renovering – planka för planka – Dispens krävs INTE vid en kompletteringsåtgärd tex liten tillbyggnad av huvudbyggnaden, eller placering av en ny komplementbyggnad som totalt ligger inom 15 meter från huvudbyggnadens yttre väggliv SAMT minst 25 meter från strandlinjen Med vänlig hälsning Strandskyddshandläggare Bygglovsenheten, Stadsbyggnadsförvaltningen mail: [email protected] besöks- och postadress: Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm Vaxholms stad växel: 08-541 708 00 www.vaxholm.se Hej Lars, Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. De befintliga byggnaderna verkar vara mycket gamla, troligen från sekelskiftet 1900. Det finns ingen dokumentation om dessa i våra arkiv, troligen uppfördes de innan bygglovsplikt infördes. För att riva dem krävs dock en anmälan till oss och att vi tar beslut om startbesked. Ett hinder mot att få ett sådant startbesked skulle vara om vi bedömer att byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Jag kan dock inte uttala mig om den frågan utan att göra en fullständig bedömning. Där skulle förstås byggnadernas skick också vägas in. Fastigheten ligger inte inom riksintresse för kulturmiljövård, men relativt nära gränsen (den går längs Skarpös kust). Det tillsammans med den övriga bebyggelsen i Karlshill, som karaktäriseras av sportstugor från efterkrigstiden, kan göra att vi ställer vissa krav på utformningen av eventuella nya hus. Det största hindret jag ser för framtida bebyggelse är att strandskydd råder på hela fastigheten. Det innebär att det krävs dispens för i princip alla åtgärder på fastigheten. Möjligheter till detta behöver utredas av en strandskyddshandläggare, jag ser till att frågan vidarebefordras. Utöver det kan det vara värt att nämna att fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Det kan vara en fråga som blir aktuell i framtiden, men tills dess kan det finnas en viss restriktivitet för nya permanentbostäder i området på grund av det. Den frågan behöver utredas i en eventuell ansökan om bygglov. Med vänlig hälsning Bygglovshandläggare, bygglovsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen Vaxholms stad växel: 08-541 708 00 www.vaxholm.se” Info från Karlshills Fastighetsägarförening beträffande sommarvatten och vägavgifter: ”Karlshills Fastighetsägarförening distribuerar sommarvatten via eget nät ca under tiden mitten/slutet april – slutet oktober. Vattnet kommer från det kommunala nätet, bra kvalitet. Rindö 2:26 är medlem i föreningen men

 

Karta för Skogsvägen 11

https://www.hemnet.se/bostad/fritidsboende-4rum-rindo-vaxholms-kommun-skogsvagen-11-20071316

Lämna en kommentar