Gård med skogsbruk: Måttsund 3:25 – – Ungefär 50 m till havet

by

Utgångspris: 

Ungefär 50 m till havet

Se slutpris

Skogsfastighet med fina skogar samt mark med bra läge i byn för framtida tomtavstyckning. Lättillgängliga skogsmarker med avverkningsmöjligheter. Fullständig fastighetsbeskrivning inklusive kartor mm finns att se//hämta på mäklarens hemsida, följ länken nedan. Försäljningssätt Fastigheten säljs genom slutet anbudsförfarande där skriftliga anbud skickas eller lämnas till mäklaren. Skriftliga anbud skall vara inkomna senast fredagen den 1 september 2023 till Skogs- och Fastighetsbyrån AB, Hornsgatan 12, 972 36 Luleå. Taxeringsuppgifter för 2023 Skogsmarksvärde 2 523 000 kronor Skogsimpedimentvärde 17 000 kronor Jordbruk 8 000 kronor Totalt taxeringsvärde 2 548 000 kronor Skogstillstånd Måttsund 3:25 består av 8 skiften om totalt 127,7 ha varav 109,8 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 3,6 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd har uppskattats till 8 300 m³sk med en årlig tillväxt om ca 400 m³sk. Avverkning Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt 2 820 skogskubikmeter varav 770 är gallring och 2 050 föryngringsavverkning (slutavverkning). Stora delar av gallringsskogen har gallrats igenom under föregående planperiod. Högsta möjliga avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) är ca 2 250 m³sk. Skogsvård Fastigheten har under de närmast kommande åren ett röjningsbehov om ca 13,8 ha ungsskogsröjning. Utöver detta föreslås plantröjning på ca 24,6 ha under planperioden. På skifte 7 föreslås grönrisplantering under 2021 i två avdelningar om totalt 2,8 ha. Jakt och fiske Fastigheten har 2,5 jakträtter i Måttsunds JVF. En jakträtt är utarrenderad men arrendet kan sägas upp så att ny ägare kan överta all jakt på fastigheten från och med kommande jaktår dvs. 2024/25. Förvärvstillstånd Privatpersoner kan fritt köpa fastigheten, för övriga krävs förvärvstillstånd. Köpares besiktningsskyldighet Det åligger köpare att på egen hand och/eller genom konsult noggrant undersöka Fastighetens markområden och skogstillgångar. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma. Säljarna kommer i köpeavtal att friskriva sig från ansvar för felaktigheter i fastigheten varför det blir extra viktigt att köparen undersöker fastigheten.

 

Karta för Måttsund 3:25

https://www.hemnet.se/bostad/gard-lulea-kommun-mattsund-3-25-20316855