Gård/skog: UMEÅ HOLMÖN 7:4 – – Ungefär 50 m till havet

by

Utgångspris: 1 050 000 kr

Ungefär 50 m till havet

Se slutpris

Unikt tillfälle att förvärva en skogsfastighet på Holmön. Två skogbeklädda skiften belägna centralt på ön samt ett antal öar på Holmöns södra del. Enligt skogsbruksplan upprättad 2022 är fastigheten ca 109 ha varav ca 77 ha utgörs av naturreservat vilket lämnar ca 24 ha produktiv skogsmark som inrymmer ett virkesförråd på ca 3100 m³sk. Detta innebär ett gott medelförråd på ca 130 m3sk per produktiv ha. Medelbonitet enligt skogsbruksplan är bedömd till 3,3 m³sk per produktiv ha och år. Skogsmarken inrymmer allt från röjningsskog till slutavverkningsbar skog i huggningsklass S2 vilket innebär att man kan ägna sig åt ett brett spektra av vad skogsägande innebär. Fastigheten domineras av föryngringsavverkningsbar skog i huggningsklasserna S1-S2 vilket tillsammans utgör 65% av produktiva arealen och inrymmer ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk.

 

Karta för UMEÅ HOLMÖN 7:4

https://www.hemnet.se/bostad/gard-umea-kommun-umea-holmon-7-4-18798078

Lämna en kommentar