Villa: Stenlid 22 – 4 rum – Ungefär 50 m till havet

by

Utgångspris: 

Ungefär 50 m till havet

Se slutpris

Unik fastighet om 2900 kvm med ett av de bästa lägena i Onsala! På fastigheten finns ett äldre fritidshus som är i behov av omfattande renovering. Det är förmodligen mer troligt att en blivande ägare låter riva befintlig byggnad och bygga nytt. Anslutning för VA finns framdraget till tomtgräns. Tillkommer en anslutningsavgift för VA till Kungsbacka kommun om 41 640 kr. Den saknar idag anslutning till elnätet. Fiber från Kungsbacka bredbandsnät finns framdraget till tomtgräns men anslutningsavgift är inte betald. Fastigheten är ansluten till ett brygglag som inkluderar 20 fastigheter. Kostnaden för båtplats uppgår till 200 kronor per år med bestämd båtplats. Brygglaget ansvarar för vår- och höststädning och den fastighet som inte deltar i vid städning erlägger en avgift om 500 kr. Mindre del av fastighetens ena hörn belastas av ett vägservitut. Vägföreningen har anlagt ett dike på fastighetens tomt. Hur fastigheten ska kompenseras för detta är föremål för diskussion inom vägföreningen men är ännu inte fastställt. Fastighetens kostnad till vägföreningen är 515 kronor per år. Vägföreningens kostnader fastställs baseras på fastighetens läge och nyttjande av vägen. Till vattenföreningen utgår en avgift om 1000 kronor per år. Det pågår en lantmäteriförrättning som gäller vattensamfälligheten, den medför en kostnad på ca 6-7000 kr per fastighet. Planbestämmelserna medger en minsta tomtstorlek om 1200 kvm och en största byggnadsarea om 200 kvm varav 40 kvm garage eller förråd. Se bilagda planbestämmelser alternativt sök på detaljplaner på https://karta.kungsbacka.se/publik/ och sök på Stenlid 22 För information om eventuell avstyckning hänvisas till Lantmäteriet och till Kungsbacka kommun – plan och bygg. Information om försäljning enligt samäganderättslagen av fastigheten Kungsbacka Häcklehagen 4:1 i Kungsbacka kommun God man enligt samäganderättslagen Fastigheten Häcklehagen 4:1 med adress Stenlid 22, 439 93 Onsala, kommer att försäljas på offentlig auktion av advokat Lars Andersson som av Varbergs tingsrätt genom beslut den 14 juni 2023 förordnats till god man enligt samäganderättslagen. Tid och plats för auktionen: Auktion som kommer att hållas den 21 september klockan 11.00 på Advokatfirman Sanner & Brink, Energigatan 12, 434 37 Kungsbacka. Föranmälan förväntas. Visning av fastigheten kommer att äga rum den 30 augusti klockan 12 – 13, lördagen den 2 september klockan 11 – 12 samt torsdag den 14 september klockan 15 – 16. Ytterligare tider kan erbjudas. Frågor angående fastigheten och anmälan till visning görs till Husmäklaren, [email protected] Auktionsförfarande, lägsta bud och handpenning Eftersom försäljningen kommer att ske enligt samäganderättslagen kommer försäljning att ske på offentlig auktion. Vid den öppna auktionen ska köparen, så snart budet har antagits, underteckna köpekontrakt av den lydelse som upplästs vid auktionens början samt betala handpenning uppgående till tio procent av antaget bud. Om inte handpenningen omgående kan överlämnas vid auktionstillfället, godtas inte inropet. Slutlig köpeskilling erlägges vid tillträdet. Annat betalningsmedel än banköverföring av kontanta medel eller postväxel till Advokatfirman Sanner & Brink KB, fordrar godkännande av den gode mannen. Ett sådant godkännande måste inhämtas före auktionen. Köpare anmodas således att före auktion komma överens med egen bank För det fall köparen inte erlägger full betalning på tillträdesdagen

 

Karta för Stenlid 22

https://www.hemnet.se/bostad/villa-4rum-onsala-orreviken-kungsbacka-kommun-stenlid-22-20406515

Lämna en kommentar